top of page

 

VİZYON
 

Teknoloji üreticileri, buluş sahipleri, girişimciler ve yatırımcılar için Türkiye'de lider çözümcü ve  başvuru noktası olabilmek.

MİSYON

Pazar potansiyeli olan inovatif teknolojileri keşfedip ticarileştirerek, fikri sermayeleri toplumun hayat standardını yükseltecek ürünlere ve hizmetlere dönüştürmek.

bottom of page